Zakończyliśmy wdrożenie systemu informatycznego do wspomagania zarządzania serwisem urządzeń medycznych w szpitalu.

Umożliwia on m.in. dokonywanie zgłoszeń awarii sprzętu medycznego bezpośrednio z oddziału szpitalnego oraz prowadzenie w trybie on-line dziennika napraw sprzętu. Zdarzenia (np. zgłoszenia awarii), przeglądy techniczne, urządzenia, umowy serwisowe, raporty są w prosty i szybki sposób ewidencjonowane do wglądu i obsługi. System znacznie ułatwia monitorowanie stanu sprzętu medycznego dzięki wymianie informacji pomiędzy oddziałami szpitalnymi a działem technicznym zarządzającym serwisem urządzeń.