Seminaria, szkolenia

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej otworzyły się nowe możliwości. Jeśli chce się znaleźć dobrą pracę w krajach Unii należy tam pojechać dobrze przygotowanym merytorycznie. We wszystkich krajach Unii łącznie około 500 firm komputerowych używa narzędzi CASE firmy Gupta. Jednocześnie szefowie tych firm uskarżają się na brak dobrych pracowników. Aby dać szansę Polakom, Gupta zdecydowała się uruchomić program certyfikacji pod nazwą:

Inżynier baz danych SQL

Szkolenie ma na celu przygotowanie do pracy w zawodzie programisty baz danych SQL. Oprócz dużej ilości ćwiczeń z programowania w języku SQLWindows w programie szkolenia przewidziano zagadnienia dotyczące analizy systemowej i projektowania baz danych wraz z omówieniem światowych standardów w tym zakresie. Uczestnicy zostaną również przeszkoleni w zakresie użytkowania serwerów baz danych (MS-SQL Server, SQLBase, PostgreSQL).
Szkolenia organizowane są na zamówienie, głównie w systemie grupowym. Zainteresowanych szczegółami oferty prosimy o kontakt na adres e-mail finussc@finus.com.pl.