System FIN-SKOK jest bardzo popularnym programem do komputerowego wspomagania korespondencji i obsługi spraw w urzędach administracji publicznej.

Obecnie system FIN-SKOK jest używany w kilkudziesięciu urzędach w całym kraju. Adresatami systemu FIN-SKOK są urzędy administracji publicznej wszystkich szczebli zamierzające wprowadzić komputerową obsługę pism przychodzących oraz wychodzących oraz obiegu pism wewnątrz urzędu, pomiędzy komórkami organizacyjnymi. System zapewnia łatwy i szybki dostęp dostęp do wielu informacji, np.:

  • czas wpłynięcia pisma,
  • aktualne miejsce obsługi pisma,
  • informacja czego dotyczy pismo,
  • osoba odpowiedzialna za obsługę pisma,
  • historia obiegu pisma,

Oraz wiele innych…

System pozwala na przechowywanie w komputerze zeskanowanych obrazów pism przychodzących oraz pism wychodzących w postaci plików WORD lub Open Office, jak również treści pism przyjmowanych i wysyłanych drogą elektroniczną, co usprawnia pracę kancelarii i sekretariatów.

Ponadto system FIN-SKOK umożliwia usprawnienie obsługi interesantów. System FIN-SKOK jest zintegrowany z Internetowym Biurem Obsługi Interesanta (e-urząd) oraz z aplikacją e-form do obsługi formularzy on-line niezbędnych do składania wniosków w danej sprawie przez internet.

Pobierz materiały promocyjne, aby uzyskać więcej informacji: