System Biuro Rady jest przeznaczony m.in. dla wszystkich jednostek samorządowych, w których organem stanowiącym i kontrolnym wspólnoty samorządowej jest Rada Miasta, Rada Gminy, Rada Powiatu.
System Biuro Rady prowadzi m.in. rejestry:

  • składu osobowego Rady i Zarządu,
  • komisji Rady i ich składu osobowego,
  • klubów radnych i ich składu osobowego,
  • projektów uchwał Rady oraz uchwał Rady i Zarządu,
  • interpelacji,
  • opinii komisji oraz kontroli Komisji Rewizyjnej,
  • planowanego i realizowanego budżetu Rady

System Biuro Rady ułatwia także gromadzenie i wyszukiwanie informacji na temat poszczególnych radnych, ich przynależności do poszczególnych komisji, prowadzenie rejestrów i numeracji uchwał oraz ich łatwe wyszukiwanie, prowadzi rejestr interpelacji, zapytań i dodatkowych wyjaśnień;

Za pomocą opcji Budżet istnieje możliwość sprawdzenia realizacji budżetu w podziale na poszczególne paragrafy, a także wprowadzenia planu budżetu na kolejny rok oraz ewidencjonowanie wszystkich wydatków finansowanych z budżetu.

System Biuro Rady zwiększa wydajność pracy jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za obsługę Rady oraz oszczędza czas i pieniądze. Pozwala na zastąpienie ręcznie prowadzonych rejestrów ich komputerowymi odpowiednikami, co zapewnia łatwiejsze i szybsze wyszukiwanie oraz modyfikowanie informacji oraz łatwe kontrolowanie pracy samej jednostki organizacyjnej i Rady.

Dane zapisane w rejestrach Biura Rady można bezpośrednio eksportować do BIP, co oszczędza czas na odrębne przygotowanie danych do umieszczenia w BIP.

Aby uzyskać więcej informacji: