System Internetowego Biura Obsługi Interesanta jest to ogniwo łączące BIP z oprogramowaniem FIN-SKOK oraz Biuro Rady.

System zawiera moduł zaprojektowany do obsługi formularzy elektronicznych. Za pomocą IBOI wyświetlają są karty informacyjne procedur oraz formularze wniosków dotyczących sprawy.

Użytkownik może wybrać dowolny formularz wniosku dotyczącego danej sprawy, wypełnić go interaktywnie, podpisać elektronicznie i wysłać do urzędu.

Za pomocą IBOI użytkownicy mogą łatwo zdobyć informacje na następujące tematy:

  • skład Rady Miasta,
  • skład komisji Rady Miasta,
  • uchwały podejmowane przez Radę Miasta,
  • zarządzenia wydawane przez Radę Miasta,
  • przychody i wydatki budżetowe,
  • posiedzenia Rady Miasta,
  • sesje Rady Miasta,
  • sposób obsługi sprawy w urzędzie,
  • status obsługi sprawy w urzędzie

Wszystkie ważne dokumenty opracowane w Radzie Miasta lub Powiatu można w prosty sposób udostępnić mieszkańcom. Po podaniu numeru sprawy użytkownik otrzymuje z systemu główne informacje o sprawie, jak status, datę wszczęcia, datę obsługi, ustawowo przewidziany termin obsługi danej sprawy, komórkę organizacyjną oraz osobę odpowiedzialną za obsługę sprawy.

Aby uzyskać więcej informacji: