System EWiP służy do komputerowej ewidencji pojazdów holowanych przez organa holujące. W oparciu o centralną bazę danych system umożliwia równoczesne prowadzenie zapisów przez organa holujące (Policja, Straż Miejska, …) oraz parking, urząd miejski lub starostwo o tym, jakie pojazdy zostały odholowane.

System informatyczny EWiP obsługuje następujace zadania zwiazane z administrowaniem danymi o pojazdach holowanych:

  • ewidencja usunietych pojazdów,
  • aktualizacja zapisów,
  • prowadzenie historii zmian zapisów,
  • tworzenie raportów z baz danych wg szerokiego zakresu kryteriów,
  • umożliwienie sprawnej windykacji należności zwiazanych z holowaniem pojazdu.,
  • wyszkiwarka pojazdów na parkingach po dowolnym ciągu znaków,
  • automatyczna wycena opłat parkingowych wg indywidualnego cennika dla konkretnego parkingu,

Aby uzyskać więcej informacji: