System EWiP służy do komputerowej ewidencji pojazdów holowanych przez organa holujące. W oparciu o centralną bazę danych system umożliwia równoczesne prowadzenie zapisów przez organa holujące (Policja, Straż Miejska, …) oraz parking, urząd miejski lub starostwo o tym, jakie pojazdy zostały odholowane.

System informatyczny EWiP obsługuje następujace zadania zwiazane z administrowaniem danymi o pojazdach holowanych:

 • ewidencja usunietych pojazdów,
 • aktualizacja zapisów,
 • prowadzenie historii zmian zapisów,
 • tworzenie raportów z baz danych wg szerokiego zakresu kryteriów,
 • umożliwienie sprawnej windykacji należności zwiazanych z holowaniem pojazdu.,
 • wyszkiwarka pojazdów na parkingach po dowolnym ciągu znaków,
 • automatyczna wycena opłat parkingowych wg indywidualnego cennika dla konkretnego parkingu,

Aby uzyskać więcej informacji:

Do pobrania

 • pdf ewip
  System Ewidencji i Kontroli Pojazdów Holowanych dla celów administracyjnych
  Rozmiar załącznika: 466 kB