iStock_000007699342SmallW naszej ofercie znajduje się m.in. oprogramowanie do obsługi interesantów, obiegu korespondencji i załatwiania spraw (Rejestr, SKOK, Biuro Rady, BOI);