Checking his patient's medical history

System komputerowego wspomagania i analizy zużycia materiałów medycznych FIN-PIAZM ułatwia i usprawnia proces planowania zakupów, zamówień, faktur oraz analizy zużycia materiałów szpitalom oraz innym jednostkom medycznym.

Moduł planowania umożliwia wprowadzenie i przeglądanie planów dotyczących przyszłego zapotrzebowania na materiały poszczególnych komórek danej jednostki medycznej.

Funkcja planowania jest realizowana w ramach planów pojedynczych komórek oraz planu rocznego całej jednostki medycznej.Moduł zużycia materiałów na podstawie danych importowanych z systemu FIN-MAT przeprowadza analizę ilościową oraz wartościową i przedstawia wyniki w formie tabelarycznej lub na wykresach.Zestawienia generowane w systemie FIN-PIAZM przedstawiają statystykę porównawczą planów poszczególnych komórek w wybranych okresach do zużycia faktycznego w dowolnym okresie czasu.

Moduł realizacji oraz ewidencji zamówień umożliwia generowanie na poszczególne materiały na podstawie ich zapotrzebowania. Zamówienia są realizowane w postaci faktur. Użytkownik otrzymuje z systemu FIN-PIAZM informacje o realizacji zamówień.

System FIN-PIAZM jest doskonałym narzędziem ewidencyjnym dla jednostek medycznych. Stanowi istotne rozszerzenie tradycyjnych programów gospodarki materiałowej. Wspomaga zarządzanie daną jednostką, przedstawia koszty jakie generują poszczególne komórki z perspektywy magazynu;

Aby uzyskać więcej informacji: