System Informatyczny Obsługi Pacjenta FIN-SIOP swoim zakresem funkcjonalnym obejmuje wszystkie istotne sfery działalności jednostki medycznej i jest narzędziem wspomagającym rejestrację usług medycznych oraz towarzyszących owym usługom zdarzeń. System zawiera wyspecjalizowane moduły programowe do obsługi pacjentów we wszystkich najważniejszych obszarach działalności jednostki medycznej:

 • wizyta u internisty wraz z Podstawową Opieką Zdrowotną,
 • pacjentów abonamentowych w ramach Medycyny Pracy,
 • wizyta u specjalisty wraz ze Specjalistyczną Opieką Ambulatoryjną,
 • obsługa ewidencji zabiegów w ramach działalności rehabilitacyjnej,
 • rejestracja w Izbie przyjęć,
 • rejestracja usług medycznych w szpitalu,
 • obsługa gabinetów diagnostyki medycznej,
 • obsługa abonamentów medycznych,
 • obsługa gospodarki lekami w jednostce medycznej
 • obsługa laboratorium;

Poszczególne moduły systemu mogą być dowolnie podłączane oraz odłączane za pomocą modułu administracyjnego.

System FIN-SIOP wspomaga rejestrację przyjęć pacjentów do lekarzy, prowadzenie grafików przyjęć do poszczególnych gabinetów, zarządzanie dyżurami lekarskimi, rozliczenia pacjentów tak pełnopłatnych, jak również ryczałtowych.

Pacjenci objęci stałą opieką lekarską w danej jednostce mogą otrzymać kartę identyfikacyjną z kodem kreskowym, co umożliwia ich szybką identyfikację za pomocą czytnika kodów kreskowych. System prowadzi ewidencję pacjentów przypisanych do danej przychodni (pacjent własny), pacjentów z kasy chorych i pacjentów obcych, którzy pojawiają się w przychodni od czasu do czasu.

Pacjent może zostać przypisany do umowy wraz z konkretnymi usługami medycznymi wykupionymi w ramach abonamentu. W trakcie rejestracji wizyty następuje automatyczne określenie z jakiej umowy pacjent jest opłacany.

Z pomocą systemu FIN-SIOP prowadzi bieżące rozliczenia poszczególnych umów, a na koniec ustalonego okresu wystawiona zostaje faktura zbiorcza dotycząca obsłużonych pacjentów.

Aby uzyskać więcej informacji:

Do pobrania

 • pdf fin-siop
  System Informatyczny Obsługi Pacjenta
  Rozmiar załącznika: 227 kB