System Aparatury Medycznej (SAM) jest to system do profesjonalnego wspomagania zarządzania aparaturą medyczną i urządzeniami w instytucjach opieki zdrowotnej (szpitale, kliniki przychodnie.

System SAM oferuje następujące możliwości:

– ewidencjonuje aparaty i urządzenia,

– ewidencjonuje zdarzenia (awarie, inne),

– ewidencjonuje zadania (naprawy, przeglądy techniczne, montaże, demontaże, modyfikacje, orzeczenia techniczne, szkolenia personelu, rozbudowy, oceny stanu technicznego, wyceny wartości, ekspertyzy, konserwacje, inne),

– ewidencjonuje dokumenty (eksploatacyjne, techniczne, kosztowe, inne)

– ewidencjonuje dane o właścicielu aparatów i urządzeń,

– ewidencjonuje dane o miejscach użytkowania aparatów i urządzeń,

– ewidencjonuje dane o osobach odpowiedzialnych za aparaty i urządzenia,

– ewidencjonuje dane o producentach aparatów i urządzeń,

– ewidencjonuje dane o dostawcach aparatów i urządzeń,

– ewidencjonuje dane o firmach serwisujących aparaty i urządzenia,

– generuje szablony zleceń

– generuje liczne raporty

– monitoruje i przypomina o upływających okresach umów serwisowych,

– monitoruje i przypomina o upływających okresach gwarancyjnych,

– monitoruje i przypomina o zbliżających się przeglądach technicznych,

– monitoruje i przypomina o zbliżających się zadaniach.