img_03Jednostki ochrony zdrowia, oprogramowanie do obsługi rejestracji pacjentów i zdarzeń medycznych (SIOP);

Opracowaliśmy zintegrowany pakiet rejestracji i rozliczania księgowań zdarzeń medycznych (FIN-MED).