System kasowy FIN-KASA jest programem przeznaczonym do obsługi kasy. System pracuje w architekturze klient-serwer, co umożliwia jednoczesną pracę wielu użytkownikom. System może pracować w wielu oddziałach przedsiębiorstwa, których każde może prowadzić wiele kas. Zapewniona jest całkowita obsługa raportów kasowych wraz z automatycznym księgowaniem raportu w systemie finansowo-księgowym.

Numeracja raportów kasowych oraz dowodów KP i KW odbywa się w ramach danej kasy w roku rozrachunkowym. W skład numeru raportu kasowego mogą wchodzić:

  • numer kolejny raportu kasowego,
  • miesiąc,
  • rok,
  • symbol oddziału,
  • symbol kasy,
  • symbol dowodu KP lub KW;

Numeracja może być dostosowana do wymagań klienta.
Raporty kasowe są zabezpieczone przed błędnymi operacjami, a cała historia operacji od utworzenia kasy jest zapisywana w bazie danych.

Aby uzyskać więcej informacji: