System Kadry i Płace FIN-KiP jest nowoczesną aplikacją na bieżąco rozszerzaną i tak modyfikowaną, aby zawsze zachowywała zgodność ze mieniającycmi się przepisami prawa. System składa się z dwóch integralnie połączonych modułów: modułu Kadry oraz modułu Płace.

Niektóre z funkcji modułu Kadry:

 • eksploatowanie wielu baz danych,
 • cztery rejestry danych kadrowych:
 • pracownicy etatowi,
 • pracownicy zwolnieni,
 • pracownicy zatrudnieni na umowę-zlecenie,
 • kandydaci
 • współpraca z programem Płatnik ZUS,
 • współpraca z programem FIN-RCP

Niektóre z funkcji modułu Płace:

 • dwa typy list płac: podstawowa i dodatkowa,
 • obsługa list zaliczkowych,
 • prowadzenie kartotek,
 • wiele sposobów obliczania kwoty składnika,
 • generowanie przelewów pieniężnych,
 • współpraca z programem Płatnik ZUS,
 • współpraca z programem Funduszy Pracowniczych;

Oraz wiele innych…

System Kadry i Płace współpracuje z programem rejestracji czasu pracy FIN-RCP oraz programem FIN-Emerytura.

Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje dedykowanych zmian w systemie Kadry i Płace mających dostosować go do indywidualnych potrzeb klienta.

Aby uzyskać więcej informacji: