System Fakturowania FIN-FAKT jest programem realizującym zadania związane z fakturowaniem towarów i usług. Adresatami systemu są przede wszystkim przedsiębiorstwa prowadzące działalność usługową i usługowo-handlową, gdzie możliwości tego systemu mogą być w pełni wykorzystane. System FIN-FAKT jest ściśle zintegrowany z systemem finansowo-księgowym, umożliwiając automatyczne księgowanie faktur własnych. System obsługuje pełne rozliczenie podatku VAT.

System działający w architekturze klient/serwer jest oparty o bazę danych, na której może pracować wielu użytkowników na wielu stanowiskach jednocześnie. Firma może być podzielona na wiele oddziałów, które mogą być jednostkami niezależnymi, a w każdym oddziale może być prowadzona oddzielna numeracja faktur, oddzielne słowniki kontrahentów i cenniki. Zestawienia mogą być tworzone w ramach oddziałów lub całej firmy.

FIN-FAKT jest systemem o szerokim zakresie możliwości, do których zaliczyć można, np.:

 • wystawianie faktur i rachunków,
 • wystawianie faktur i rachunków korygujących,
 • wystawianie faktur okresowych,
 • zestawianie sprzedanych towarów/usług,
 • zestawianie kosztów własnych,
 • zestawienia prowizji dla pracowników,
 • tworzenie zestawień windykacyjnych,
 • estetyczny, latwy i szybki wydruk formularzy i faktur;

System fakturowania ma możliwość ścisłej współpracy z systemem finansowo-księgowym FIN-FK za pomocą wspólnej bazy kontrahentów.

Aby uzyskać więcej informacji:

Do pobrania

 • pdf fin-fakt
  System Fakturowania
  Rozmiar załącznika: 53 kB