System Ewidencji Środków Trwałych FIN-ST jest programem przeznaczonym do prowadzenia ewidencji środków trwałych oraz usprawnienia obliczania amortyzacji dla przedsiębiorstw o dowolnym profilu działalności. Ewidencja obejmuje następujące funkcje i operacje:

 • przyjęcie środka,
 • operacje na środkach będąych już w kartotece,
 • obliczenia rat amortyzacyjnych,
 • przeprowadzanie inwentaryzacji,
 • wykonywanie operacji przeszacowania środków,
 • generowanie wydruków, zestawień i dokumentów,
 • eksport danych do systemu FIN-FK

System FIN-ST został stworzony w celu ułatwienia i usprawnienia pracy zaplecza finansowego instytucji. Za jego pomocą można m.in.:

 • prowadzić ewidencję ilościowo-wartościową,
 • ewidencję wartości niematerialnych i prawnych,
 • obliczać amortyzację (liniowo lub degresywnie),
 • zbierać i przetwarzać informacje na podstawie OT, LT, PT i MT

Fin-ST jest systemem wielostanowiskowym pracującym w środowiskach Windows 95, 98, 2000 oraz NT z możliwością instalacji jako wersja jednostanowiskowa.

Aby uzyskać więcej informacji: