System ewidencji materiałowej FIN-MAT jest programem realizującym wszystkie niezbędne zadania w zakresie obsługi gospodarki materiałowej przedsiębiorstw o dowolnym profilu działalności gospodarczej.

Jednym z zadań systemu jest przyjmowanie materiałów na stan magazynowy za pomocą wcześniej zdefiniowanego dokumentu przychodowego typu Pz, a następnie wydawanie dokumentów typu Rw lub Wz.

System jest wyposażony w funkcję dekretowania generowanych dokumentów, dzięki czemu użytkownicy posiadający także system finansowo-księgowy firmy FINUS (system FIN-FK), mają możliwość tworzenia zestawień dekretów elektronicznych w celu księgowania automatycznego wszystkich operacji dotyczących dowolnego okresu.

System Fin-MAT jest programem wielostanowiskowym działającym w systemach Microsoft Windows 98, Microsoft Windows NT, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP z możliwością instalacji jako wersja jednostanowiskowa.

Za pomocą systemu FIN-MAT można wykonać na przykład następujące czynności:

  • założyć bilans otwarcia,
  • definiować dokumenty magazynowe,
  • ewidencjonować stany materiałowe i ich obroty,
  • analizować koszty zużycia materiałów,
  • ewidencjonować nieprawidłowe zapasy materiałów,
  • inwentaryzować okresowo materiały,
  • ewidencjonować obroty bieżące,

Oraz wiele innych…