Jest to moduł systemu FIN-FK umożliwiający planowanie kosztów działalności jednostki oraz zestawienie wykonania kosztów w różnych układach.

Moduł Budżetowanie i Controlling posiada następujące funkcje:

  • Budżetowanie kosztów,
  • Budżetowanie przychodów,
  • Controlling kosztów,
  • Wykonanie miesięczne kosztów,
  • Wykonanie miesięczne przychodów,
  • i inne.