System rejestracji czasu pracy FIN-RCP jest doskonałym narzędziem do szczegółowego rozliczania pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie. System współpracuje z dowolnym systemem kadrowo-płacowym. Każdy pracownik jest przypisany w okresie „od – do” do konkretnego harmonogramu zawierającego informacje o typie rozliczeń, sposobie traktowania przerw, nadgodzin itp.

Pracownik może być przypisany do kilku harmonogramów w miesiącu, jesli okresy przypisań nie zachodzą na siebie. Ewidencja czasu pracy odbywa się na podstawie danych zarejestrowanych przez czytnik kart magnetycznych.

W systemie zostało zaimplementowanych sześć typów harmonogramów:

 • czas pracy w godzinach stałych,
 • czas pracy w godzinach ruchomych,
 • czas pracy z normą dzienną,
 • czas pracy z normą okresową,
 • czas pracy nienormowany,
 • czas pracy nienormowany niezależny

Na podstawie ewidencji czasu są generowane następujące raporty:

 • zestawienie zdarzeń,
 • zestawienie niepoprawnych zdarzeń,
 • zestawienie czasu pracy,
 • rozliczenie czasu pracy,

Do pobrania

 • pdf fin-rcp
  System Rejestracji Czasu Pracy
  Rozmiar załącznika: 67 kB