Filling the formSystem Finansowo-Księgowy FIN-FK jest doskonałym programem wspomagającym funkcjonowanie działów finansowo-księgowych oraz ekonomicznych przedsiębiorstw o dowolnym profilu działalności. System FIN-FK jest przeznaczony dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych oraz produkcyjnych, przedsiębiorstw zajmujących się reklamą, hurtowni, biur turystycznych, biur rachunkowych, itp.

FIN-FK jest systemem wielostanowiskowym pracującym w środowisku Windows z możliwością instalacji wersji jednostanowiskowej. Integralną częścią systemu jest rejestr sprzedaży i zakupu – VAT. Obecnie system jest użytkowany w kilkunastu instytucjach na terenie całego kraju.
System FIN-FK posiada wiele cech, np.:

  • możliwość prowadzenia kont pozabilansowych,
  • księgowanie dwustronne,
  • definiowanie kroków automatycznej dekretacji,
  • automatyczne rozliczenie kosztów,
  • możliwość prowadzenia kont walutowych,
  • ręczna lub automatyczna analiza rozrachunków,
  • dziennik chronologiczny,
  • dziennik syntetyczny

Oraz wiele innych…

Program może współpracować z innymi systemami przyjmując dekrety automatyczne z systemu fakturowania FIN-FAKT systemu ewidencji materiałowej FIN-MAT, systemu FIN-KASA, systemu środków trwałych FIN-ST oraz automatcznie rozksięgowując listy płac przygotowane w systemie FIN-KiP.

Z każdego modułu współpracującego z FIN-FK jest możliwa automatyczna dekretacja. Ponadto system jest przygotowany do automatycznego księgowania kosztów amortyzacji, kosztów materiałowych i list płac.

Dostępna jest opcja FK-Budżet obsługująca planowanie i rozliczanie budżetu jednostki administracji publicznej.

W systemie istnieje możliwość eksportu dowolnych danych do innych aplikacji, np. do programu MS Excel.