Retention Manager umożliwia przedsiębiorstwom efektywne i automatyczne zarządzanie danymi korporacyjnymi wg ustalonej klasyfikacji.

Retention Manager zbiera dane z różnych źródeł:

 • Poczta elektroniczna,
 • Wiadomości komunikatora internetowego,
 • Dokumenty graficzne,
 • Dokumenty audio i video,
 • Dokumenty typu Office, Dane ERP (SAP i związane z nim dokumenty), Elektroniczne wydruki sprawozdań wygenerowane przez system hostowy,
 • Sprawozdania na papierze.

Dodatkowo system Retention Manager pozwala stworzyć plan systematycznego niszczenia dokumentów, których nie trzeba już przechowywać, uwzględniając przy tym przepisy właściwe dla danego przedsiębiorstwa.

Aby uzyskać więcej informacji:

Do pobrania

 • pdf rm
  Retenion Manager
  Rozmiar załącznika: 168 kB