Retention Manager umożliwia przedsiębiorstwom efektywne i automatyczne zarządzanie danymi korporacyjnymi wg ustalonej klasyfikacji.

Retention Manager zbiera dane z różnych źródeł:

  • Poczta elektroniczna,
  • Wiadomości komunikatora internetowego,
  • Dokumenty graficzne,
  • Dokumenty audio i video,
  • Dokumenty typu Office, Dane ERP (SAP i związane z nim dokumenty), Elektroniczne wydruki sprawozdań wygenerowane przez system hostowy,
  • Sprawozdania na papierze.

Dodatkowo system Retention Manager pozwala stworzyć plan systematycznego niszczenia dokumentów, których nie trzeba już przechowywać, uwzględniając przy tym przepisy właściwe dla danego przedsiębiorstwa.

Aby uzyskać więcej informacji: