monitorPoza rozwijanymi na bieżąco flagowymi produktami zajmujemy się także projektowaniem i tworzeniem systemów informatycznych na zamówienie. Często zamiast inwestować znaczne środki w gotowe rozwiązania, które niejednokrotnie nie są w stanie spełnić wymagań użytkownika końcowego w jego specyficznym środowisku pracy, należy zastanowić się, czy lepszym rozwiązaniem nie będzie oprogramowanie „”uszyte na miarę””. Pracując na bieżąco w kontakcie z klientem, oferujemy obsługę tego typu zadań w pełnym zakresie od momentu analizy potrzeb poszczególnych interesariuszy do instalacji i wdrożenia gotowego produktu oraz szkoleń. Ostatnim takim projektem był system tworzenia i zarządzania dokumentacją spawalniczą dla przedsiębiorstwa JW Steel Construction w Szczecinie. Obecnie jesteśmy w trakcie rozszerzania go o kolejny moduł, oferując bieżącą obsługę gotowego i pracującego już produktu. Zapraszamy do kontaktu.